Logo Gmina Charsznica

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CHARSZNICA

TERMINY przyjęć odpadów na PSZOK Charsznica

ZASADY PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZENIA DOMOWEGO

Terminy przyjęć odpadów na PSZOK Charsznica

Informacja w sprawie Opłaty za Odpady

HARMONOGRAM GMINY CHARSZNICA 01.04.2020 – 31.12.2020

HARMONOGRAM GMINY CHARSZNICA 01.01.2021 – 31.12.2021

 

 

INFORMACJA O NOWYCH STAWKACH ZA ODPADY KOMUNALNE NA TERENIE GMINY CHARSZNICA

Urząd Gminy Charsznica informuje, że od 01.01.2020 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na jednego mieszkańca za jeden miesiąc została ustalona w kwocie 18 zł.

Odpady zbierane w sposób selektywny, zbierane do pojemnika i worków w kolorach:

- zielony - szkło,

- żółty - tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

- niebieski – papier,

- brązowy - bioodpady,

- czarny lub szary – zmieszane.

W przypadku posiadania pojemników w innych kolorach należy nakleić naklejkę określającą rodzaj odpadów.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na terenie Zakładu Usług Komunalnych, ul. Żarnowiecka 3 w Miechowie-Charsznicy. Czynny jest w 1,2,3 piątek oraz 4 sobotę w godz. od 9.00 do 13.00. Mieszkańcy gminy Charsznica mogą oddać w szczególności odpady: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe.

Nie ma możliwości niesegregowania odpadów

W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, istnieje możliwość nałożenia opłaty podwyższonej w kwocie 36 zł od osoby za 1 miesiąc.

Jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostuje bioodpady w całości stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, może być zwolniony w wysokości 1 za gospodarstwo domowe, za jeden miesiąc.

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zobowiązuje do składania nowych deklaracji. Tylko właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów na terenie nieruchomości będą zobowiązani do złożenia nowej deklaracji.

 

W sprawie ewentualnych pytań prosimy o kontakt 
pod numerem 41-38-26-344 ( pok. 24 ), 41-38-26-339 ( pok. 19)

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Charsznica zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminie do piętnastego dnia miesiąca kończącego kwartał na rachunek bankowy Urzędu Gminy Charsznica w Banku Spółdzielczym Wolbrom Oddział Charsznica
94 8450 0005 0030 0305 5169 0007

 

KOMUNIKAT

Segregacja odpadów

Nowy druk deklaracji na odpady

 


I N F O R M A C J A

Urząd Gminy Charsznica informuje, że   od 1.01.2019 obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca za jeden miesiąc 
zostały ustalone w kwocie:

-    9 zł – za odpady zbierane w sposób selektywny zbierane do pojemnika i  worków:

zielony- szkło , żółty- tworzywa sztuczne , niebieski- papier

-    20 zł – za odpady zmieszane zbierane do pojemnika

W sprawie ewentualnych pytań prosimy o kontakt 
pod numerem 41-38-26-344. 41-38-26-339

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Charsznica zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminie do piętnastego dnia miesiąca kończącego kwartał na rachunek bankowy Urzędu Gminy Charsznica w Banku Spółdzielczym Wolbrom Oddział Charsznica
Nr 35 84500005 0030 0305 5169 0002 


INFORMACJA

 

 

 
 
 
 
 

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami 2013

Wzrost kosztów upomnień

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (DOC)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (PDF) 


Zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla wybranych nieruchomości

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych rok 2017

HARMONOGRAM GMINY CHARSZNICA 01.01.2020 – 29.02.2020

HARMONOGRAM GMINY CHARSZNICA 01.03.2020 – 31.03.2020

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR

REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy Charsznica

ZBIÓRKA SPOD POSESJI

 

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Charsznicy

ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica
tel.: 41 383-61-10
fax: 41 383-62-40
e-mail: urzad@charsznica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.