Logo Gmina Charsznica

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych

Adres:

            Zakład Usług Komunalnych

            32-250 Charsznica, ul. Żarnowiecka 3

            tel.(041) 38 361 44

            Kierownik: Zenon Kozioł

 

Godziny pracy:

            Poniedziałek - piątek: 7 - 15

 

Podstawowe zadania zakładu można podzielić na dwie części:

1) zaopatrzenie w wodę,

2) oczyszczanie ścieków.

 

Zakład wykonuje też inne prace pomocnicze na rzecz urzędu gminy. Zbiórką wszelkich odpadów stałych zajmują się firmy zewnętrzne, które uzyskały od Gminy pozwolenie na prowadzenie tego typu działalności. Zakład Usług Komunalnych dostarcza wodę i oczyszcza ścieki korzystając z instalacji (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków), które są własnością Gminy.

System wodociągów obejmuje teren całej gminy. Sprzedajemy również wodę na niewielkie obszary gmin Miechów i Gołcza, podobnie kupujemy wodę dla naszych mieszkańców z gminy Wolbrom. System wodociągów gminnych liczy 133km. Obsługuje prawie 1900 gospodarstw domowych i innych. Wodę czerpiemy wyłącznie ze studni głębinowych. Woda nie podlega obróbce, jest naturalna. 

 Obecnie system jest zaopatrzony przez pięć ujęć: 

 - w Ciszowicach (przy "kuli"- zbiorniku wieżowym);

- w Swojczanach;

- w Tczycy (koło szkoły);

- w Jelczy;

- w Pogwizdowie (powyżej szkoły).

Ciśnienie utrzymywane jest poprzez zbiorniki w tym dwa zbiorniki wieżowe - Ciszowice i Jelcza, które stały sie charakterystycznymi elementami krajobrazu (kula na nodze) oraz Zbiorniki ziemne- pod Białą Górą, ponad i powyżej Swojczan, przy drodze do Wolbromia. Ze w względu na duże różnice wysokości i związane z tym duże różnice ciśnienia w instalacjach konieczne było wybudowanie dwóch zbiorników pełniących rolę reduktora ciśnienia (obniżających ciśnienie). Jeden z nich jest usytuowany w Uniejowie Kolonii- przysiółek Rzym; obniża ciśnienie wody ze zbiornika pod Białą Górą, drugi jest usytuowany w Szarkówce; ciśnienie wody płynącej z wieży Ciszowice do Witowic. Na terenie ujęcia w Tczycy zainstalowano hydrofornię podnoszącą ciśnienie wody, w celu zaopatrzenia terenów usytuowanych powyżej wieży ciśnień Jelcza.

Ścieki wytwarzane na terenie gminy są oczyszczane na oczyszczalni gminnej. Z obszarów objętych systemem kanalizacji (Miechów- Charsznica, Ciszowice, Szarkówka) ścieki dostarczane są na oczyszczalnię systemem rur kanalizacyjnych. Do systemu włączone są zarówno gospodarstwa domowe jak i obiekty związane z działalnością gospodarczą. Największym wytwórcą ścieków jest mleczarnia(Spółdzielnia Mleczarska w Miechowie Oddział Produkcyjny w Charsznicy). Ścieki z terenu gminy nieobjętego systemem kanalizacji dowożone są na oczyszczalnie beczką asenizacyjną. Obecnie (rok 2010) rozpoczęto następny etap rozbudowy systemu kanalizacji. Ma on objąć pozostałą część Miechów- Charsznicy, Chodów i Uniejów Kolonię. Rozpoczęto także realizację gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Obejmuje on budowę ponad 400 oczyszczalni na terenie gminy w ciągu 3 lat. Wszystkie ścieki, o których mowa powyżej trafiają do gminnej oczyszczalni ścieków, a po oczyszczeniu do rzeki Uniejówki, która płynie z Charsznicy w kierunku północnym i za Żarnowcem wpada do Pilicy.

 Autor tekstu: Zenon Kozioł

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Charsznicy

ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica
tel.: 41 383-61-10
fax: 41 383-62-40
e-mail: urzad@charsznica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.