Logo Gmina Charsznica

Program rodzina 500+ dla mieszkańców gminy Charsznica

Komu przysługuje świadczenie tzw. 500+?
 

Celem świadczenie wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł netto lub 1200 zł netto, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się do organu odpowiedniego ze względu miejsca zamieszkania rodziny (nie zameldowania).

Na nadchodzący okres świadczeniowy 2018/2019 pod uwagę brane będą dochody netto osiągnięte za rok 2017 z uwzględnieniem dochodu utraconego bądź uzyskanego (z pracy zarobkowej, działalności gospodarczej) oraz dochody nieopodatkowane np. dochód z gospodarstwa rolnego, zasiłki chorobowe z KRUS, stypendia, alimenty i inne wymienione w Ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1851).

 

Kto wchodzi w skład rodziny:

W skład rodziny należy wpisać osoby wspólnie zamieszkujące (małżonków, rodziców dzieci, oraz zamieszkujące wspólnie i pozostające na utrzymaniu rodziny dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia (lub starsze, jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

W przypadku gdy np. w rodzinie z dwójką dzieci, otrzymujących świadczenie na drugie dziecko, dziecko starsze skończy 18 lat – dziecko młodsze „staje się” dzieckiem pierwszym, w związku z czym rodzinie należy zweryfikować próg dochodowy (przy czym dziecko 18–letnie nadal zalicza się do składu rodziny)

 

Gdzie można pobrać wniosek:

W formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy, ul. Kolejowa 22, pokój 22 od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

lub w formie elektronicznej:

Wniosek do pobrania.

 

Co należy załączyć do wniosku:

 

W przypadku ubiegania się o prawo do świadczenia wychowawczego na drugie lub kolejne dziecko należy wypełnić prawidłowo wypełniony wniosek.

W przypadku ubieganie się o świadczenie na pierwsze dziecko (próg dochodowy) należy złożyć wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami. Nie ma konieczności załączać zaświadczeń z urzędu skarbowego ani z ZUS – zostaną one zweryfikowane elektronicznie przez GOPS. Natomiast należy dołączyć kserokopie PIT-ów za rok 2017 wszystkich pełnoletnich członków rodziny, którzy osiągnęli dochód w w/w roku. Ważne: jeżeli w 2017 lub 2018 roku nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu (tj. podjęcie nowej pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie renty, uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku macierzyńskiego i inne wymienione w ustawie), należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt (np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o wynagrodzeniu).

Załączniki do wniosku (w przypadku wniosku z dochodem).

 

Gdzie i kiedy można składać wnioski:

 

Od dnia 1 sierpnia 2018 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy, pokój 22

lub

od 1 lipca 2018 r. drogą elektroniczną poprzez platformę PUE ZUS, Emp@tia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych.

Źródło:

  1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1465):

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1465/1

  1. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1851).

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1851/1

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 41/38 36 002 lub

41 /38 36 110 w. 52 oraz w siedzibie GOPS Charsznica pok. nr 22

 

Załączniki:

Wniosek 500+

Załącznik ZSW-01

Załącznik ZSW-02

Załącznik ZSW-03

Załącznik ZSW-04

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Charsznicy

ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica
tel.: 41 383-61-10
fax: 41 383-62-40
e-mail: urzad@charsznica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.