Logo Gmina Charsznica

Program rodzina 500+ dla mieszkańców gminy Charsznica

Komu przysługuje świadczenie tzw. 500+
na „
pierwsze dziecko”:

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje rodzinom, w którym dochód nie przekracza kwoty 800 zł na osobę w rodzinie, lub 1200 zł na osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. W obecnym okresie świadczeniowym pod uwagę brane są dochody netto osiągnięte za rok 2014 z uwzględnieniem dochodu utraconego bądź uzyskanego, oraz dochody nieopodatkowane np. dochód z gospodarstwa rolnego (obecnie dochód z 1 ha przel. wynosi 208,83 zł), zasiłki chorobowe z KRUS, stypendia, alimenty i inne wymienione w ustawie.

Kto wchodzi w skład rodziny:

W skład rodziny należy wpisać osoby wspólnie zamieszkujące (małżonków, rodziców dzieci, oraz zamieszkujące wspólnie i pozostające na utrzymaniu rodziny dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia (lub starsze, jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

W przypadku gdy np. w rodzinie z dwójką dzieci, otrzymujących świadczenie na drugie dziecko, dziecko starsze skończy 18 lat – dziecko młodsze „staje się” dzieckiem pierwszym, a wtedy obowiązuje próg dochodowy (przy czym dziecko 18–letnie nadal może zaliczać się do składu rodziny)

Gdzie można pobrać wniosek:

Wnioski wraz z załącznikami można pobierać od dnia 15 marca w siedzibie GOPS Charsznica oraz ze strony internetowej poniżej.

Co należy załączyć do wniosku:

W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko wystarczy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kserokopią dowodów osobistych oraz aktów urodzenia dzieci (w przypadku ubiegania się kiedykolwiek o świadczenia rodzinne w GOPS Charsznica nie ma konieczności dostarczenia aktów urodzenia dzieci).

W przypadku ubieganie się o świadczenie na pierwsze dziecko (próg dochodowy) należy złożyć wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami. Nie ma konieczności załączać zaświadczeń z urzędu skarbowego ani z ZUS – zostaną one zweryfikowane elektronicznie przez GOPS. Natomiast należy dołączyć kserokopie PIT-ów za rok 2014r wszystkich pełnoletnich członków rodziny, którzy osiągnęli dochód w w/w roku. Ważne: jeżeli w 2014, 2015 i 2016 roku nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu (tj. podjęcie nowej pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie renty, uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku macierzyńskiego i inne wymienione w ustawie), należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt (np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o wynagrodzeniu).

Od kiedy można składać wnioski:

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia br. Po 1 lipca br. świadczenia będą wypłacane od miesiąca w którym złożono wniosek.

Ważne: złożenie wniosku w kwietniu br. nie gwarantuje, iż wypłata świadczenia nastąpi również w kwietniu. Wnioski złożone w okresie kwiecień – czerwiec br. mogą zostać rozpatrzone w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia./zgodnie z ustawą/.

Gdzie można składać wnioski:

Wnioski można składać osobiście, w siedzibie GOPS Charsznica pok.Nr : 22, 25 ,26 , od dnia 1 kwietnia br.:
w dniach poniedziałek -piątek w godz. 8,30 .00 – 15.30

 

Wnioski można również złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS, @Empatia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych.

Źródło:

  1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016r. poz. 214):

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/214

  1. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. z 2016r. poz.195).

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/195/1

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 41/38 360 24 lub

41 /3836 003 w. 51 oraz w siedzibie GOPS Charsznica pok. Nr 25

 

WNIOSEK.doc

WNIOSEK.pdf

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Charsznicy

ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica
tel.: 41 383-61-10
fax: 41 383-62-40
e-mail: urzad@charsznica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.