Logo Gmina Charsznica

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica

Obwieszczenie - informacja o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.pdf

Uchwała w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CHARSZNICY UCHWALONY DNIA 04.12.2015 - OBOWIĄZUJĄCY

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CHARSZNICY

PROJEKT PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CHARSZNICY

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CHARSZNICA

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

W ramach opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej prowadzana jest ankietyzacja obiektów pozwalająca na ocenę gospodarki energią na terenie gminy, określenie poziomu emisji zanieczyszczeń oraz oszacowanie możliwych do osiągnięcia oszczędności energii w kolejnych latach. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIET

Ankieta dla właścicieli domów jednorodzinnych 

WYPEŁNIJ 

Ankieta dla podmiotów gospodarczych 

WYPEŁNIJ 

Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica!
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica

 

Uprzejmie informujemy, że Gmina Charsznica przystąpiła do opracowania dokumentu pt.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica”. 

Gmina uzyskała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 85% kosztów realizacji projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) będzie strategicznym dokumentem Gminy Charsznica, 
w którym zostaną zawarte działania inwestycyjne i nieinwestycyjne realizowane na terenie gminy w latach 2014-2020, przyczyniające się do: 

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

 • redukcji zużycia energii finalnej poprzez zwiększenie efektywności energetycznej,

 • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE),

 • oraz poprawy jakości powietrza na terenie gminy. 

 Obszary działań inwestycyjnych: 
 • zużycie energii w budynkach i instalacjach,

 • zużycie energii w transporcie,

 • gospodarka odpadami,

 • produkcja energii,

Uwzględnienie w PGN przedsięwzięć zwiększy szanse władz publicznych, mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy na uzyskanie dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w tym m.in. na: 
 • termomodernizacje budynków użyteczności publicznej,

 • wymianę urządzeń na energooszczędne,

 • wykorzystanie energii z odpadów,

 • montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (OŹE),

 • budowę obiektów pasywnych/energooszczędnych,

 • modernizację lub rozbudowę elektroenergetycznej lub ciepłowniczej sieci dystrybucyjnej. 

Wykonawcą „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica” jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 21/25, 00-665 Warszawa.

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Charsznicy

ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica
tel.: 41 383-61-10
fax: 41 383-62-40
e-mail: urzad@charsznica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.