Logo Gmina Charsznica

Archiwum newsów, strona 31

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

05.03.2018

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257) WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora:


T-Mobile Polska S.A. (ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa), którego reprezentuje Pan Łukasz Gałka, SEMIX (ul. Nakielska 12/1, 42-600 Tarnowskie Góry) - złożony 13 grudnia 2017 r., uzupełniony 30 stycznia i 20 lutego 2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Budowa stacji telefonii komórkowej „52730_Chrapy”, w skład której wejdzie: 2 x wieża o wysokości do 11 m wraz z odgromnikiem i systemem antenowym, 2 x rama stalowa wraz z urządzeniami sterującymi, okablowanie techniczne, przyłącze energetyczne; utwardzenie terenu oraz ogrodzenie terenu, na działkach nr 288/45 obr. Uniejów Rędziny, gm. Charsznica i nr 2366 obr. Kępie, gm. Kozłów.

więcej

Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

12.02.2018

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Charsznica uchwały nr XXXV/245/2018 z dnia 31.01.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Charsznica uchwalonym uchwałą Rady Gminy w Charsznicy nr XXXII/168/2005 z dnia 10.11.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 45 poz. 256 z dnia 25.01.2006r. w zakresie ustaleń zawartych w tekście planu.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Charsznicy

ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica
tel.: 41 383-61-10
fax: 41 383-62-40
e-mail: urzad@charsznica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.