Logo Gmina Charsznica

News

NABÓR CHĘTNYCH NA KOLEKTORY SŁONECZNE I FOTOWOLTAICZNE

30.03.2017

    Program 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

    Do końca  miesiąca września 2017 odbędzie się nabór  wniosków w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie na dofinansowanie ze środków UE budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).
W naszym przypadku dotyczyłoby to dofinansowania kolektorów słonecznych na ciepłą wodę i fotowoltaicznych (produkcja energii elektrycznej).
Aby opracować wniosek aplikacyjny należy znać dokładną listę chętnych osób na te instalacje.
Zatem weryfikacja chętnych osób odbędzie się poprzez wpłatę 500zł na fotowoltaikę i 400zł. na kolektory na konto Urzędu Gminy w terminie do 30.04.2017r. Będzie to pierwsza rata ponieważ całkowity wkład własny będzie wynosić:
1.Kolektor słoneczny około 3.500zł.
2.Instalacja fotowoltaiczna – 3KW  około 7.000zł. - 8.000zł.
                                         – 5KW około 11.500zł. - 13.000zł.
Koszt ostateczny będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu.
Koszt zależny jest też od umiejscowienia instalacji:
1) na dachu budynku mieszkalnego – VAT -  8%
2) na dachu budynku gospodarczego – VAT – 23%
3) na (ziemi) gruncie VAT – 23% i dodatkowa konstrukcja wsporcza

Zastrzegamy,  że jeżeli nasz wniosek nie otrzyma dofinansowania wówczas wpłaty zostaną zwrócone, pomniejszone o koszt wstępnego projektu usytuowania instalacji i Programu Funkcjonalno Użytkowego. Zwrot części wpłaty może nastąpić również w sytuacji jeżeli wystąpi brak możliwości technicznych instalacji OZE. Zwrot wpłaty jest niemożliwy jeżeli wycofanie się nastąpi z własnej woli zainteresowanego.
Przewidywany okres realizacji 2018 – 2019.

Druk wpłaty dostępny na stronie internetowej www.charsznica.pl
lub w Urzędzie Gminy pok. 15, 16, 14, 10.

Pytania można kierować e-mailem na adres: oze@charsznica.pl , odpowiedzi będą zamieszczane na stronie Urzędu Gminy Charsznica.

DRUK WPŁATA 500.pdf

DRUK WPŁATA 400.pdf

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

FOTOWOLTAIKA

Pytanie:

O jaki typ instalacji fotowoltaicznej chodzi, czy jest to system wyspowy wsparty akumulatorami czy system sieciowy z możliwością oddawania nadmiaru prądu do sieci energetycznej?

Odpowiedź:

System wyspowy nie brany jest pod uwagę bo nie ma najmniejszego sensu w przypadku PROSUMENTA  (producenta i jednocześnie konsumenta) czyli w naszym przypadku i w obecnej sytuacji prawnej ,rolę akumulatorów spełni sieć energetyczna poza tym akumulatory są bardzo kosztowne i mają krótką żywotność. Po montażu urządzenia fotowoltaicznego zakład energetyczny zamontuje licznik dwukierunkowy , będzie on zliczał energię pobraną z sieci i w drugą stronę energię oddaną do sieci w okresach półrocznych , ilości te będą kompensowane na zasadzie że wyprodukowana przez nas energia będzie uznana w 80 %. Nadwyżka  energii oddana do sieci po półrocznym okresie rozliczeniowym będzie mogła być odebrana przez Prosumenta w 80% przez najbliższy rok.

Np.  okres półroczny 1.01.2018   -   30.06.2018

energia pobrana przez  Prosumenta   =  1000 kWh

energia oddana przez Prosumenta    = 2000 kWh

rozliczenie ;  2000 kWh x 80 % = 1600 kWh   ,   1600 kWh - 1000 kWh = 600 kWh  - do odebrania 600 kWh w okresie od 1.07.2018 do 30.06.2019. Jeżeli tej nadwyżki nie wykorzystamy to przepada.

Jeżeli więcej energii pobierzemy niż wyprodukujemy x80% w okresie półrocznym  to dopłacamy.

 

Pytanie:

Czy dysponują Państwo jakimiś narzędziami do kalkulacji opłacalności inwestycji po stronie użytkownika?

Odpowiedź:

Kalkulacja opłacalności to sprawa indywidualna , im mocniejsze urządzenie tym większy koszt własny, większa produkcja energii i możliwość jej niewykorzystania , zatem moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dobrana do wielkości zużywanej energii przez gospodarstwo domowe , szacujemy że powinny mieć moc 3-5 kW. Do obliczeń można przyjąć że 1kW produkuje rocznie ok.940 kWh  czyli 3 kW dają rocznie ok. 2820 kWh x 80% = 2256 kWh , należy to porównać teraz ze zużyciem  własnym i ceną jednej kilowatogodziny /1kWh/. Należy też przyjąć ewentualny wzrost ceny energii elektrycznej. Zatem zwrot wkładu własnego powinien nastąpić w okresie 4-5 lat. Natomiast żywotność urządzenia fotowoltaicznego określa się że po 25 latach będzie mieć 80 % sprawności. Takie są założenia teoretyczne i takie dane potwierdzają firmy certyfikujące  urządzenia. 

 

Pytanie:

Jaką powierzchnie zajmują panele fotowoltaiczne dla instalacji 3 i 5 KW?

Odpowiedź:

Należy przyjąć że 1 kW zajmuje ok. 7 m2.

 

Pytanie:

Czy konieczne jest instalowanie wewnątrz budynku jakichś dodatkowych urządzeń, jaka jest potrzebna do tego powierzchnia, czy są jakieś wymagania np. temperatura w pomieszczeniu?

Odpowiedź:

Wewnątrz budynku to tylko złącza elektryczne i ewentualnie inwerter ale to małe urządzenie. Inwerter to przetwornica prądu stałego na prąd zmienny taki jaki płynie w naszych sieciach energetycznych 50Hz , nie ma wymagań temperaturowych.

 

INFORMACJA

Informujemy że po 1.05.2017 do każdego mieszkańca który wpłacił pierwszą składkę 500 zł dojedzie firma która sprawdzi i określi warunki techniczne i wielkość instalacji fotowoltaicznej oraz wymagane uziemienie.

 

Pytanie: 

Czy można zamontować panele na pomieszczeniu gospodarczym na sąsiadującej działce, gdy ta nie jest moją własnością, jednak właściciele wyrażają zgodę ?

Odpowiedź:

Należy mieć umowę użyczenia lub dzierżawy na okres pięciu lat od zakończenia inwestycji / tzw. okres trwałości projektu/ czyli od dzisiaj to na ok. 6-8 lat.

 

Pytanie:

Ile kolektory są w stanie wyprodukować kWh w skali roku, mowa o 5 kW ?

Odpowiedź:

Odpowiedź jest w poprzednich odpowiedziach.

 

Pytanie: 

Czy do elektrowni sprzedawana jest całość wyprodukowanej energii, czy jedynie pozostała, niewykorzystana nadwyżka ?

Odpowiedź:

Odpowiedź jest w poprzednich odpowiedziach

 

Pytanie:

Czy w przypadku wpłaty zaliczki na panele fotowoltaiczne i późniejszych oględzinach fachowców okaże się, że z różnych względów panele nie mogą zostać u mnie zamontowane zaliczka zostanie zwrócona?

Odpowiedź:

Zaliczka pomniejszona o koszty dojazdu i oględzin firmy, ile?  Trudno z sufitu brać kwoty ale to małe pieniądze.

 

Pytanie:

Jaka firma jest producent paneli fotowoltaicznych ?

Odpowiedź:

Zamawiający czyli Gmina nie może wybrać producenta paneli , może tylko do przetargu określić minimalne techniczne i jakościowe parametry paneli.

 

Pytanie: 

Ile paneli potrzeba na montaż 5 kW ?

Odpowiedź:

Określa się tą ilość w m2 , odpowiedź była w poprzednich pytaniach.

 

Pytanie: 

Na jakich budynkach można zainstalować fotoogniwa?

Odpowiedź:

Budynek musi być w dobrym stanie technicznym aby mógł wytrzymać dodatkowe obciążenie kolektorów fotowoltaicznych oraz zatrzymanego przez nie śniegu. Zawalenie się budynku czy samego dachu jest odpowiedzialnością właściciela budynku , nie podlega wówczas gwarancji.

 

Pytanie: 

Czy musi to być budynek murowany? 

Odpowiedź:

Budynek nie musi być murowany ale w dobrym stanie technicznym.

 

Pytanie: 

Czy ma znaczenie rodzaj pokrycia dachu?

Odpowiedź:

Pokrycie dachu jest ważne , pokrycia typu azbest nie wchodzą w grę gdyż podczas montażu paneli ulegną popękaniu , również inne pokrycie; blacha , papa , dachówka musi być w dobrym stanie technicznym aby nie uległy nieodwracalnym uszkodzeniom podczas prac montażowych.

 

Pytanie: 

Czy panele fotowoltaiczne wymagają zabiegów np. mycie , konserwacja, itp.

Jeśli tak, to kto będzie ponosił takie koszty i jakiej są one wielkości?

Odpowiedź:

Może zaistnieć konieczność mycia paneli jeżeli np. zanieczyszczenie z komina osiądzie na powierzchni paneli lub kurz , liście , odchody ptaków itp. wówczas mycie należeć będzie do obowiązków właściciela nieruchomości. Gwarancja będzie wynosić najprawdopodobniej 5 lat , w tym czasie obowiązki napraw będą należały do wykonawcy. Po tym czasie przechodzą na użytkownika.

 

Pytanie: 

Czy podane szacunkowe kwoty, tj. 11 500 zł i 13 000 zł są z doliczeniem podatku VAT czy bez niego?

Odpowiedź:

W tych kwotach zawarty jest podatek VAT jako koszt kwalifikowalny , brak jest na tą chwilę interpretacji Izby Skarbowej czy ten podatek będzie mógł być dalej kwalifikowalny. Dotychczas był , np. przy kolektorach słonecznych  czy fotowoltaicznych montowanych przy oczyszczalni ścieków w Charsznicy.

Wyjaśnić należy że dotacja Unijna wynosi 60% a wkład własny 40% , ostateczny koszt tak kolektorów słonecznych jak i fotowoltaicznych znany będzie po przetargu.

Należy jeszcze raz wyjaśnić że nie ma nikt żadnej pewności że ta inwestycja dojdzie do skutku, do końca miesiąca września złożymy WNIOSEK o dotację , do wiosny 2018 będzie trwała jego ocena i wówczas okaże się czy otrzymamy dotację. 

 

Pytanie: 

Czy instalacje fotowoltaiczne będą ubezpieczone przed skutkami warunków atmosferycznych np. gradobicia, wichury ?

Odpowiedź:

Nie ubezpieczamy tych instalacji gdyż jest to zbyt kosztowna sprawa i te koszty musielibyśmy doliczyć mieszkańcom - użytkownikom kolektorów słonecznych czy fotowoltaicznych , zabezpieczamy się natomiast w gwarancji /5 lat/ od wykonawcy przed np. gradobiciem. Jeżeli wichura zerwie same panele to podlegają gwarancji natomiast jeżeli zerwie dach z panelami to jest to sprawa właściciela budynku i ubezpieczenia indywidualnego. Należy też mieć na uwadze że niektóre firmy ubezpieczeniowe żądają pozwolenia na użytkowanie budynku a mało kto to posiada , na bieżąco prowadzenia książki budynku , raz na kwartał przeglądu komina itp.  Zatem ubezpieczenie to sprawa bardzo złożona i indywidualna i  każdy indywidualnie musi zadbać o właściwą eksploatację tych urządzeń.

 

Pytanie: 

Czy ewentualne uszkodzenia będą usuwane na koszt właściciela ?
Jeśli tak, czy będzie to 100%  kosztu naprawy i po cenie rynkowej instalacji?

Odpowiedź:

W sytuacji uszkodzenia instalacji OZE nie z winy wykonawcy i wad materiałowych  koszt naprawy ponosi użytkownik i sam sobie wybierze wykonawcę i ustali kwotę naprawy.

Pytanie:
Czy można dokonać wpłaty internetowo czy też musi być na wskazanym druku?
Odpowiedź:
Można dokonać wpłaty internetowo zgodnie z drukiem

Pytanie:
Chciałbym skorzystać tylko z fotowoltaiki ale jeśli nie będzie to możliwe to czy można tą wpłatę zaliczyć na konto kolektorów słonecznych czy też należy dokonać wpłaty na obie inwestycje  i ewentualnie później zrezygnować z jednej oraz czy wtedy otrzymam zwrot wpłaty za rezygnację z kolektorów?
Odpowiedź:
Wpłata na dowolną instalację , można  na same kolektory słoneczne lub tylko na  fotowoltaiczne albo na obydwie instalacje , nie ma ograniczeń.

 

KOLEKTORY SŁONECZNE

Pytanie: 

Rozumiem, że kolektory wykorzystywane są do ogrzewania CWU?

Odpowiedź:

Kolektory słoneczne są wykorzystywane do ciepłej wody użytkowej (CWU)

 

Pytanie: 

Jaka jest powierzchnia kolektorów

Odpowiedź:

Powierzchnia kolektorów słonecznych ok. 5,5 m2

 

Pytanie: 

Czy dysponują Państwo jakimiś narzędziami do kalkulacji opłacalności inwestycji po stronie użytkownika?

Odpowiedź:

Opłacalność kolektorów słonecznych to pojęcie bardzo względne i wielowątkowe. Dotychczas zamontowaliśmy w Gminie Charsznica 502 szt w gospodarstwach domowych i 4 szt. budynkach użyteczności publicznej. Najlepiej porozmawiać z użytkownikiem. W przypadku fotowoltaiki są liczniki energii i ceny energii więc wyliczenia są stosunkowo proste. Natomiast w przypadku kolektorów słonecznych to już bardziej skomplikowane wyliczenia bilansów cieplnych. Na przykładzie już istniejących można powiedzieć że od wiosny do jesieni mamy stale wodę ciepłą w kranie , oczywiście z małymi wyjątkami w dni pochmurne, wówczas można podgrzać prądem np. z fotowoltaiki. Również wtedy kiedy palimy w piecu c.o. to kolektor podgrzewa już wodę z sieci wodociągowej przez co mniej spalamy opału. Wyjaśnić należy że instalacja kolektora słonecznego składa się z tzw. okien kolektora słonecznego , zbiornika na ciepłą wodę 300 l , sterowników , pompy glikolu, zbiorników przeponowych, przewodów elektrycznych i przewodów czynnika solarnego plus montaż całości. Kolektor słoneczny ma również wpływ na ochronę środowiska , zapobiega latem podgrzewaniu wody poprzez palenie w piecach różnego rodzaju śmieci czy nawet węgla. Uwzględnić należy że w ramach całej instalacji montujemy nowy duży zbiornik na wodę w miejsce bojlera.

Dla nas istotnym wskaźnikiem opłacalności kolektorów słonecznych jest chęć posiadania go przez osoby których  rodziny już posiadają kolektory. 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Charsznicy

ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica
tel.: 41 383-61-10
fax: 41 383-62-40
e-mail: urzad@charsznica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.