Logo Gmina Charsznica

News

I N F O R M A C J A: Pomoc dla rolników poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

22.12.2016

I N F O R M A C J A:

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Urząd Gminy Charsznica informuje, że rolnicy u których w gospodarstwach wystąpiły w 2015 r. lub 2016 r. szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w wysokości co najmniej 30 % średniej rocznej produkcji z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda oraz straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, mogą składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w ARiMR w Miechowie wnioski na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.

Istotnym jest aby rolnicy, w których gospodarstwach szkody wystąpiły w 2015 roku złożyli wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 roku. Dotyczy to również producentów rolnych, którzy będą wykazywać we wnioskach straty powstałe zarówno w 2015 r., jak również w 2016 r. Jeżeli wniosek będzie dotyczył wyłącznie strat powstałych w 2016 r., będzie on mógł być złożony w terminie do 25 stycznia 2017 roku.

Pomoc nie może przekroczyć 80 % kosztów kwalifikowanych objętych wsparciem i może być przyznana np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, zakup zwierząt gospodarskich, zakup maszyn lub urządzeń rolniczych oraz budowę, przebudowę lub remont budowli wykorzystywanych wyłącznie do produkcji rolnej oraz przechowywania lub magazynowania płodów rolnych.

Pomoc nie obejmuje kosztów odtworzenia uszkodzonego lub zniszczonego budynku, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych operacji winna wynosić powyżej 20 tys. zł. Gospodarstwo występujące o udzielenie pomocy winno prowadzić w celach zarobkowych działalność rolniczą i uzyskać w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc udokumentowany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł.

Pomoc przyznawana jest do wysokości:

- wartości szkód w składniku gospodarstwa objętym kosztami kwalifikowanymi oszacowanych przez komisję powołaną przez Wojewodę, pomniejszoną o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia tego składnika gospodarstwa, uszkodzonego lub zniszczonego przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne,

- limitu, który maksymalnie wynosi 300 tys. zł na beneficjenta.

Jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, ważnej na dzień wystąpienia szkody w składniku gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikowanych, kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika pomniejsza się o 50 %. Kolejność udzielenia pomocy uwarunkowana jest od sumy uzyskanych punktów przyznawanych według kryteriów wyboru określających:

wysokość szkód, procent szkód w produkcji rolnej, procent ubezpieczenia powierzchni plantacji chmielu, sadów lub plantacji krzewów owocowych. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 13, a minimalna warunkująca udzielenie pomocy wynosi 2 punkty.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. form pomocy udziela Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miechowie.

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Charsznicy

ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica
tel.: 41 383-61-10
fax: 41 383-62-40
e-mail: urzad@charsznica.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.